English
20/052022
Khối thi đua số VII Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao; cùng các đoàn viên thuộc Khối thi đua số VII, gồm: Công đoàn VKSND tối cao, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước.

Đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam
trao quyết định về việc công nhận Trưởng Khối, Phó trưởng Khối thi đua số VII

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn Uỷ ban Dân tộc đã công bố Quyết định số 12/QĐ-CĐVC của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc công nhận Trưởng Khối, Phó trưởng Khối thi đua VII gồm những đơn vị sau: Công đoàn VKSND tối cao là Trưởng Khối thi đua; Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc là Phó trưởng Khối thi đua.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao, Trưởng Khối thi đua số VII nhấn mạnh việc thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ đối với mỗi đơn vị trong Khối; phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao
phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác và hoạt động công đoàn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối thi đua.

Đại diện các Công đoàn thuộc Khối thi đua số VII ký giao ước thi đua năm 2022

Tiếp đó, Hội nghị thông qua Bản đăng ký giao ước thi đua và đại diện các Công đoàn thuộc Khối thi đua số VII tiến hành Ký kết giao ước thi đua năm 2022.