English
08/032022
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022) nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Nội dung tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương, người cộng sản kiên trung, bất khuất; cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, liêm khiết, chí công, vô tư suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, nhất là trên quê hương Hưng Yên, bao gồm: Lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương ở tỉnh Hưng Yên; hội thảo khoa học cấp Bộ, ngành; xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Văn Lương; xây dựng, trùng tu, tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Văn Lương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác như ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; tin bài, phóng sự trên báo, đài, tạp chí, trên mạng internet, mạng xã hội; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… tùy theo điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo Hướng dẫn, công tác tuyên truyền kỷ niệm cần thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Lê Văn Lương, tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28/3/1912 trong một gia đình nhà nho tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí luôn thể hiện là một người cộng sản chân chính, vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trải qua nhiều trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn nêu gương sáng về lòng tận tụy, trung thành, cần, kiệm, liêm, chính, luôn đặt lợi ích cách mạng lên trước hết và trên hết; là một nhà lãnh đạo có nhân cách cao đẹp, trong sáng, sống có tình, có nghĩa với đồng chí, đồng bào, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Văn Lương đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân. Khi nhắc đến đồng chí, mọi người đều nghĩ ngay đến một người cộng sản kiên cường, dũng cảm, chân thực, một cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người đồng chí mẫu mực, đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Trích Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (28/3/1912 – 28/3/2022)