English
12/112020
Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

Triển khai thực hiện Công văn số 875-CV/BTG ngày 30/10/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đề nghị các chi bộ:

  • Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 – 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2020).

Các chi bộ tham khảo các đề cương và tài liệu truyền theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương được đăng tải tại địa chỉ www.dukcqtw.dcs.vn/Tailieu hoặc tải về file sau: HD tuyên truyền Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa