English
08/082023
Lãnh đạo Ủy ban đối thoại với Đoàn Thanh niên

Chiều ngày 03/08/2023, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với thanh niên Ủy ban năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Ban, Chi ủy các Chi bộ, BCH Đoàn Ủy ban, BCH các Chi đoàn trực thuộc và một số đoàn viên ưu tú.

Với tinh thần thẳng thắn, mạnh dạn, đoàn viên Ủy ban đã đặt ra gần 20 câu hỏi, cũng như đề xuất kiến nghị, tập trung là làm rõ những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các mặt công tác của đơn vị (công tác chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, việc tham gia các hoạt động phong trào, chuyển đổi số…); việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách về bồi dưỡng và phát triển thanh niên; việc tạo điều kiện để đoàn viên phát huy năng lực chuyên môn và vai trò xung kích, tình nguyện; những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến phong trào đoàn của đơn vị; các đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đẩy mạnh phong trào đoàn của đơn vị,… Các câu hỏi của đoàn viên đều được đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Lãnh đạo trao đổi thẳng thắn, cởi mở, giải đáp từng nội dung cụ thể, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của đoàn viên.

Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với đoàn viên, là dịp để Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ủy ban kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, sáng kiến và những phản ánh, kiến nghị của đoàn viên; đồng thời tiếp nhận, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị chính đáng và tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Vũ Nhữ Thăng yêu cầu trong thời gian tới Đoàn thanh niên Ủy ban cần cụ thể hóa văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo” đồng thời nhấn mạnh, Đoàn thanh niên Ủy ban phải luôn năng động, sáng tạo, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động Đoàn, đồng thời luôn đổi mới sáng tạo trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

ĐTN