English
11/042022
SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ VỀ NGUỒN – CHI BỘ I

Thiết thực kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2022), hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2023), ngày 06/4/2022 Chi bộ 1, Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nguồn tại Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và thăm Khu di tích lịch sử Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 1, có đồng chí Nguyễn Văn Khách, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; đồng chí Hoàng Phi Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó trưởng Phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Chi bộ 1 Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và các đồng chí đại diện cơ quan chuyên môn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Về nguồn” tại Di tích lịch sử Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày 06/4/2022. 

Sau khi dâng hương tại đình Thanh La – nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Thanh La, tạo tiền đề quan trọng làm nên thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945; Đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ sự biết ơn, tri ân công lao to lớn với các bậc tiền bối cách mạng chiến đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc tại Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Cùng trong chuyến đi này, Đoàn đã đến thăm di tích cây đa Tân Trào và dâng hương tại đình Tân Trào. Những nơi Đoàn đến, là những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lớn về chính trị, giáo dục lòng yêu nước và là sự tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên về những trang sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề lần này của Chi bộ 1, đồng chí Nguyễn Văn Khách, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhấn mạnh, chuyến đi về nguồn lần này có ý nghĩa lớn, tri ân sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng cán bộ của đồng bào các dân tộc chiến khu Việt Bắc nói chung và đồng bào các dân tộc đối với công tác xây dựng Đảng của các cơ quan Trung ương trong những ngày đầu công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đây, đề nghị Chi bộ 1 tiếp tục nhân rộng điển hình đến các chi bộ trong Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, mở rộng kết hợp với các chi bộ khác trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương để tổ chức và duy trì sinh hoạt chuyên đề về nguồn nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, qua đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp lòng tự hào, tình yêu đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

CB1