English
31/072023
Sinh hoạt chuyên đề về nguồn

Triển khai công tác sinh hoạt chuyên đề năm 2023, ngày 28/7/2023 Chi bộ 1, Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nguồn tại Khu di tích lịch sử Pác Bó.

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề của 2 Chi bộ có đồng chí Vũ Nhữ Thăng Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch phụ trách Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia, đồng chí Nguyễn Tất Thái, Uỷ viên BTV, Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.


Đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ sự biết ơn, tri ân công lao to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn tập trung tìm hiểu cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam ở giai đoạn đầu Bác trở về Tổ quốc lãnh đạo Cách mạng (1941 – 1945) tại Khu Di tích lịch sử Pác Bó. Cùng trong chuyến đi này, Đoàn đã đến dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng. Những nơi Đoàn đến, là những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lớn về chính trị, giáo dục lòng yêu nước và là sự tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên về những trang sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.


Chuyến đi về nguồn lần này có ý nghĩa lớn, qua chuyến đi mỗi cán bộ, đảng viên có thêm sự quyết tâm học tập, tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên, góp phần bồi đắp lòng tự hào, tình yêu đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Người viết bài: Nguyễn Tất Thái

 Bí thư Chi bộ 1, Chánh Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia