English
26/042023
Tiến tới Đại hội Công đoàn cơ sở Ủy ban

Tiến tới Đại hội Công đoàn cơ sở Ủy ban, các Công đoàn bộ phận thuộc Ủy ban đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội các công đoàn cơ sở Văn phòng, Ban Nghiên cứu & Điều phối, Ban Giám sát tập đoàn, Ban Giám sát tổng hợp, Trung tâm thông tin đã diễn ra tốt đẹp, thành công, đem lại những luồng gió mới và sự phấn khởi cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ủy ban.

BBT