English
24/092020
Triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lớn

Triển khai thực hiện Công văn số 850-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đề nghị các Chi bộ triển khai tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện:

  • Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020);
  • Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020);
  • Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020.

Nội dung các đề cương tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các chi bộ tham khảo tại địa chỉ www.dukcqtw.dcs.vn/Tailieu.

CV số 36-CV/ĐUUBGSTCQG

BBTW