English
18/082021
Triển khai công tác tuyên truyền tháng 8.2021

Cac văn bản:

  1. Công văn số 1259-CV/TTĐN ngày 14/7/2021 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương về việc cung cấp bản dịch Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Đảng cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới với chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính Đảng”.
  2. Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo TW về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.
  3. Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 29/7/2021 về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
  4. Công văn số 1429-CV/VPTW ngày 30/7/2021 về việc gửi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.
  5. Hướng dẫn số 20-HD/BTGTW ngày 6/8/2021 về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước 2030.

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS | Tạp chí Tuyên giáo (tuyengiao.vn)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển | Tạp chí Tuyên giáo (tuyengiao.vn)

Đề cương kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển | Tạp chí Tuyên giáo (tuyengiao.vn)

Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm | Tạp chí Tuyên giáo (tuyengiao.vn)

BBT