English
18/102021
Triển khai hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày Công tác dân vận

Thực hiện Công văn số 39-CV/BDVĐUK ngày 4/10/2021 của Ban Dân vận Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, các chi ủy các chi bộ triển khai:

  1. Triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thông công tác dân vận của Đảng gắn với công tác dân vận tại đơn vị;
  2. Tổ chức tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;
  3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

ĐUUB/BBT