English
22/032022
Triển khai học tập chuyên đề năm 2022

Triển khai thực hiện Công văn số 589-CV/ĐUK ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về học tập chuyên đề năm 2022, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đề nghị các chi ủy chi bộ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên “Chuyên đề năm 2022 “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”.

Tài liệu tại đây Tài liệu học tập chuyên đề 2022

hoặc vào Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: http://dukcqtw.dcs.vn/—tli15516.aspx

BBT