English
01/102020
Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu

Triển khai thực hiện Công văn số 852-CV/BTG ngày 24/9/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đề nghị các chi bộ tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920-04/10/2020) theo Hướng dẫn số 153-HD/BTGTW ngày 18/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nội dung Đề cương tuyên truyền đã được Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, các chi bộ có thể truy cập địa chỉ www.dukcqtw.dcs.vn/Tailieu để tải xuống.

BNV_852-cvpdf