English
27/102020
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Triển khai thực hiện Công văn số 265-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương v/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đề nghị các chi bộ tổ chức công tác tuyên truyền. Tài liệu hướng dẫn tải theo file kèm.HD tuyên truyền MTTQ

BBTW