English
02/032021
Tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh Đồng chí Lê Thanh Nghị

Triển khai thực hiện công văn số 100-CV/ĐUUBGSTCQG của Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia về việc thực hiện tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911-06/3/2021), các chi bộ tham khảo tài liệu hướng dẫn đính kèm để phổ biến đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Tài liệu hướng dẫn: TT ĐC LT Nghị

BBT