English
24/102019
Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đoàn thanh niên Ủy ban

Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Khách – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban, đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Trưởng Ban Kiểm tra Đoàn Khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Khối, Chánh Văn phòng Đoàn Khối, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Bí thư các Chi đoàn trực thuộc.

Tại buổi làm việc, Đoàn thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã báo cáo về các nội dung:

– Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia từ năm 2018 đến nay.
– Công tác tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác quản lý đoàn viên, nội dung sinh hoạt chi đoàn; Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên.
– Công tác chỉ đạo Đại hội các Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2019 – 2022.
– Những khó khăn, tồn tại và đề xuất, kiến nghị của Ban Chấp hành Đoàn Ủy ban.

Và thực hiện các nội dung kiểm tra chuyên đề theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối về công tác đoàn viên, thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban và Đoàn Khối, Đoàn thanh niên Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã từng bước khắc phục những khó khăn, tồn tại gặp phải, tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm, phù hợp với đặc thù công tác của cơ quan tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc giám sát chung thị trường tài chính Việt Nam.

Giai đoạn vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn Ủy ban đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp bộ đoàn đến các chi đoàn trực thuộc, đoàn viên; duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đoàn, tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên công khai, minh bạch.

Công tác đoàn vụ được quan tâm và đi vào nền nếp; Công tác tuyên truyền, thông tin đến các chi đoàn và đoàn viên được đảm bảo, kịp thời; Công tác thông tin báo cáo được duy trì, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo hoạt động lên đoàn cấp trên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia và chia sẻ những kinh nghiệm về tổ chức công tác đoàn, đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới; gợi ý các mô hình sinh hoạt chi đoàn hiệu quả và có tính thực tiễn cao áp dụng cao phù hợp với quy mô của Đoàn thanh niên Ủy ban.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả đạt được của Đoàn thanh niên Ủy ban thời gian vừa qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị: Đoàn thanh niên Ủy ban tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt chi đoàn; Tập trung các hoạt động trọng tâm trong năm 2020 với nhiều sự kiện lớn: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, Đại hội Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc,…; Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ và bổ sung phương hướng hoạt động đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022 phù hợp với nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022); Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, động viên đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn; Đoàn thanh niên cơ quan tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi các đơn vị trong Cụm hoạt động Đoàn Khối.

Hữu Phước