English
03/022021
Hội nghị thông tin kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Trong kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua, Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vinh dự có đại biểu chính thức tham dự là Đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban. Sáng 03/02/2021, Đảng bộ Ủy ban đã tổ chức Hội nghị Báo cáo nhanh kết quả Đại hội tới toàn thể Đảng bộ và chào mừng Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

Hội nghị có sư tham dự của đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban, đồng chí Nguyễn Văn Khách, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban cùng các đồng chí trong Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã mở đầu với việc trình chiếu những thước phim tư liệu về quá trình ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam từ ngày 03/02/1930.

Sau đó, Hội nghị đã nghe Đồng chí Vũ Nhữ Thăng là đại biểu chính thức tham dự Đại hội báo cáo và thông tin về kết quả Đại hội tới toàn thể Đảng bộ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/1-2/2/2021 với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Sau 09 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành trung ương khóa mới gồm 200 ủy viên, trong đó 120 ủy viên khóa XII tái cử và 80 ủy viên trúng cử lần đầu.

Đại hội đã thể hiện rõ trí tuệ, quyết tâm và ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận dân chủ, nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và xác định các chỉ tiêu chủ yếu để định hướng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Về chính trị, Đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục phát huy dân chủ trong xã hội và bảo đảm quyền con người gắn với tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Về phát triển kinh tế – xã hội, Đại hội chủ trương vừa đạt tăng trưởng cao hơn, vừa chú trọng chất lượng tăng trưởng gắn với mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng suất lao động, phát huy vai trò của thị trường và các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, vai trò của khoa học công nghệ và nhân tố con người, đồng thời đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong đó một vấn đề rất quan trọng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong cuộc họp báo sau khi kết thúc Đại hội là Đại hội đã diễn ra trong bầu không khí tin cậy lẫn nhau, phấn khởi, hồ hởi và vui mừng khi đất nước phát triển, Đại hội thành công và thành công này không phải tự nhiên có. Đại hội đã tổng kết, rút ra những vấn đề không chỉ trong 5 năm vừa qua, mà còn trong 35 năm đổi mới. Cùng với đó là định hướng cho không chỉ 5 năm tới, mà cho 10 năm, 20 năm, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam phải trở thành nước phát triển ở trình độ cao.

BBT