English
30/122020
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021

Sáng 30/12/2020, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Với sự tham dự của toàn thể cán bộ, công viên chức cơ quan, Hội nghị đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch đoàn gồm các đồng chí Vũ Nhữ Thăng – Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch phụ trách, đ/c Nguyễn Văn Khách – Phó Bí thư, Phó Chủ tịch và đ/c Phạm Xuân Hùng – Giám đốc Trung tâm Thông tin, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Ủy ban.

Năm 2020, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng trên toàn thế giới. Ngay từ đầu năm, nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp và quyết liệt, như đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại và giãn cách xã hội,… để ngăn sự lây lan của dịch bệnh. Điều này khiến cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và thương mại quốc tế sụt giảm nghiêm trọng. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều suy giảm mạnh và ghi nhận mức tăng trưởng âm trong nửa đầu năm 2020.

Ở trong nước, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, thì những tháng cuối năm 2020 đã xảy ra nhiều đợt bão lụt, càng làm tình hình kinh tế – xã hội thêm khó khăn, các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Đảng, sự đồng lòng của Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp,… Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”; kinh tế Việt Nam trở thành điểm sáng của kinh tế toàn cầu khi vẫn duy trì mức tăng trưởng dương.

Trong bối cảnh chung đó, tập thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (sau đây gọi là Ủy ban) dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ủy ban đã bám sát các Kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như diễn biến tình hình dịch bệnh, diễn biến kinh tế vĩ mô và biến động trên thị trường tài chính thế giới và trong nước; tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp phần quan trọng đảm bảo sự an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống tài chính và nền kinh tế.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, các đơn vị thuộc Ủy ban đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Ủy ban triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức 2019 (ngày 10/01/2020), đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Triển khai 08 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đạt được nhiều kết quả tích cực, theo đó đã góp phần quan trọng vào việc Ủy ban hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua đó, đã đạt được những thành tích như 100% cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; nghiêm túc trong thực hiện kỷ cương, kỷ luật, tuân thủ Quy chế làm việc và nội quy của cơ quan, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; 100% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% tập thể đạt Tập thể lao động tiên tiến; 100% cán bộ, công chức, người lao động đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, công chức, người lao động tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cán bộ, công chức, người lao động cam kết thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh; xây dựng đơn vị và tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Trong năm 2021, bám sát chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban tiếp tục quán triệt và tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã được xây dựng, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm:

Công tác tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành chính sách kinh tế vĩ mô;

Công tác giám sát chung thị trường tài chính, điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia và giám sát hợp nhất TĐTC.

Công tác thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát tài chính Quốc gia.

Công tác phối hợp với các bộ, ngành, đóng góp ý kiến với các bộ, cơ quan liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chiến lược định hướng phát triển thị trường tài chính và từng khu vực của thị trường tài chính trên cơ sở tìm hiểu, đề xuất về cơ chế giám sát tài chính, áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế tốt nhất về giám sát thị trường tài chính.

– Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường công tác đào tạo cán bộ.

– Tiếp tục kiện toàn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khóa XII; nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ và tăng cường công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; củng cố và tăng cường mạng lưới cộng tác viên, trong đó chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia.

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi với các báo cáo và ý kiến tham luận súc tích từ các đơn vị, cá nhân người lao động.

Một giao ước thi đua cũng đã được Thủ trưởng cơ quan và đại diện công đoàn ký kết.

BBT