English
24/062021
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy khối

Trong 2 ngày 24-25/6/2021, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 01-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 14/5/2021 của Đảng ủy Ủy ban về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, Đảng ủy Ủy ban đã tổ chức triển khai chương trình học tập Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong 2 ngày 24-25/6/2021, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 01-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 14/5/2021 của Đảng ủy Ủy ban về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, Đảng ủy Ủy ban đã tổ chức triển khai chương trình học tập Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nội dung bám sát Tài liệu do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp biên soạn gồm 06 chuyên đề.

 

Tới dự có Đ/c Phạm Thị Vui, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, về phía Ủy ban, có các đồng chí trong Ban lãnh đạo gồm đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban, đồng chí Nguyễn Văn Khách, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban, Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban; Đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ủy ban và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban.

Chương trình Hội nghị gồm:

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Phổ biến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương (chuyên đề công tác phối hợp, lãnh đạo, tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; Công tác tuyên giáo) và Phần thảo luận xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

BBT