English
13/012018
Thông cáo báo chí về Hội nghị quốc tế về ổn định tài chính

Từ ngày 26/11 đến 28/11/2012, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) phối hợp cùng một số bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề “Khuôn khổ ổn định tài chính và vai trò của giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động”

 Từ ngày 26/11 đến 28/11/2012, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) phối hợp cùng một số bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề “Khuôn khổ ổn định tài chính và vai trò của giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động”. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về chủ đề này.

   Hội nghị quốc tế với chủ đề “Khuôn khổ ổn định và vai trò của giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động” do Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan giám sát tài chính khu vực Đông Á trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực ổn định tài chính nói chung, giám sát tài chính nói riêng, hướng tới việc ổn định hệ thống tài chính của các quốc gia, của khu vực cũng như trên thế giới.