English
07/072022
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 07/7/2022, tại Trụ sở chính 109, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Đảng bộ – Phó Chủ tịch phụ trách, đồng chí Nguyễn Văn Khách, Phó Bí thư – Phó Chủ tịch, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban.

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết về các mặt công tác của Ủy ban trong 6 tháng đầu năm 2022, sau đó là phần tham luận, phát biểu ý kiến của đại diện một số đơn vị thuộc Ủy ban.

Trong phần tổng kết công tác Hội nghị, Lãnh đạo Ủy ban cũng đã phát biểu nêu rõ những thành tích, nỗ lực mà cán bộ, công viên chức Ủy ban đã cùng nhau thực hiện trong nửa đầu năm. Trong nửa đầu năm, Ủy ban đã luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời nghiên cứu, đánh giá và phân tích tình hình kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, khuyến nghị những giải pháp chính sách phù hợp, xác đáng và hiệu quả.

Đồng thời, Lãnh đạo Ủy ban cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức sắp tới là rất nhiều, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công viên chức Ủy ban phải hết sức đoàn kết, phối hợp hiệu quả, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong cả năm 2022.

BBT