English
10/012020
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020; Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019

Sáng ngày 10/01/2020, Ủy ban đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020; Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2019 và Lễ trao Huân chương và các phần thưởng cao quý cho cán bộ và nguyên cán bộ Ủy ban.

Tham dự hội nghị có Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, đại diện các tổ chức, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban và lắng nghe tham luận, ý kiến phát biểu của các đơn vị.

Năm 2019, bám sát chương trình kế hoạch và nội dung hoạt động của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban đã gắn hoạt động của mình vào hoạt động chung của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần quan trọng đảm bảo sự an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững của hệ thống tài chính và nền kinh tế.

Công tác tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính. Trên cơ sở chủ động nghiên cứu, theo dõi, phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế vĩ mô, Ủy ban đã kịp thời đưa ra những đánh giá, nhận định tình hình, dự báo xu hướng, diễn biến về kinh tế trong các báo cáo định kỳ cũng như nhiều báo cáo đột xuất.

Thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính, Ủy ban đã xây dựng, phát hành các báo cáo giám sát tài chính định kỳ năm 2018-2019. Các báo cáo của Ủy ban đã đưa ra bức tranh tổng thể và khách quan về tình hình thị trường tài chính nói chung và từng khu vực tài chính nói riêng của Việt Nam, phát hiện kịp thời những bất cập và rủi ro có thể xảy ra trên toàn hệ thống tài chính cũng như chỉ ra những khó khăn và dấu hiệu cần cảnh báo.

Ủy ban đã xây dựng nhiều báo cáo chuyên đề, đề án về các vấn đề thời sự nóng, các cú sốc, biến động về kinh tế, tài chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc khi Ủy ban phát hiện các vấn đề cần báo cáo và tham mưu về điều hành chính sách.

Về nhiệm vụ tham mưu điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính, Ủy ban đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến có giá trị với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành về dự thảo và đánh giá thực hiện các đề án, chiến lược phát triển lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm do Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng.

Cùng với việc đảm bảo chất lượng và tiến độ các báo cáo định kỳ, Ủy ban chủ động tăng tần suất và mở rộng sản phẩm các Báo cáo tham mưu kinh tế vĩ mô cũng như giám sát tài chính

Trong năm 2019, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo Ủy ban đã xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban lãnh đạo Ủy ban, chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác cán bộ và các công tác khác. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ủy ban thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chi ủy, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt Quy chế dân chủ, qua đó củng cố, xây dựng, hình thành nền nếp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong từng mặt công tác ở cơ quan, đơn vị; thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức qua các đợt học tập chính trị trong năm. Lãnh đạo Ủy ban luôn chấp hành nghiêm túc và thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành theo các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh với những biểu hiện mất dân chủ và tiếp thu góp ý của cán bộ, công chức, người lao động; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để phát huy dân chủ, sáng tạo…

Hội nghị đã lắng nghe tham luận của một số Công đoàn bộ phận và ý kiến của cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban; thảo luận các ý kiến trao đổi, tiếp thu; giải đáp của Ban Lãnh đạo và BCH Công đoàn Ủy ban; bầu Ban Thanh tra nhân dân; Ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và tổ chức công đoàn, thông qua Nghị quyết Hội nghị…

 Kế hoạch và chương trình công tác năm 2019

Trong năm 2020, Ủy ban tiếp tục quán triệt và tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch công tác dài hạn của Ủy ban, Kiện toàn mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, ưu tiên các bộ phận nghiệp vụ, phát triển đội ngũ chuyên gia; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế, các cơ quan giám sát tài chính; coi trọng công tác thông tin – truyền thông.

Lễ công bố, trao Huân chương và các phần thưởng cao quý

Tại Hội nghị này, Ủy ban đã trang trọng công bố và tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Đức Thúy, nguyên Chủ tịch Ủy ban; Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Hà Huy Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban, Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Vũ Nhữ Thăng – Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban.

Trong phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo, Phó Chủ tịch Vũ Nhữ Thăng đã biểu dương những nỗ lực cố gắng trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ủy ban trong năm qua. Theo Phó chủ tịch, những thành tích đó là rất đáng được ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã đề ra trong kết hoạch và chương trình công tác năm 2020, Phó Chủ tịch kêu gọi sự tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban.

Nhân dịp năm mới, thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ủy ban, Phó Chủ tịch Vũ Nhữ Thăng đã bày tỏ sự tin tưởng,động viên, khuyến khích toàn thể cơ quan “Chủ động hơn, nhạy bén hơn, thông thái hơn, bản lĩnh hơn, kỷ luật hơn và đoàn kết hơn”, đồng thời gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban, các đồng chí nguyên là cán bộ Ủy ban và gia đình lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

Ban biên tập