English
12/012023
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Sáng 12/01/2023, tại Trụ sở 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, nhằm thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã long trọng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Hội nghị đã có sự tham gia của đại diện từ các cơ quan như Ủy ban kiểm tra trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghị các báo cáo viên trình bày các Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC 2021 và thực hiện dân chủ tại Ủy ban, đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của người người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua cùng các tham luận, góp ý từ các đơn vị như Trung tâm Thông tin, Văn phòng, Ban Giám sát tổng hợp và phần trao đổi, giải đáp của Ban Lãnh đạo Ủy ban, Ban chấp hành công đoàn Ủy ban. Các ý kiến mà các đơn vị đưa ra rất xác đáng được Ban Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức đồng tình.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Nhữ Thăng, Bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban đã nêu rõ trong năm 2022 vừa qua, trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến khó lường của tình hình kinh tế, chính trị trong nước và trên thế giới, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và tập thể  CBCCVCNLĐ Ủy ban đã bám sát các kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo sát các diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính trong nước và quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác điều hành chính sách vĩ mô, điều phối chính sách giám sát chung TTTC quốc gia. Trong đó, cán bộ, công chức và viên chức tại các đơn vị thuộc Ủy ban đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Sang năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, kinh tế vĩ mô nhiều khó khăn, áp lực lạm phát lớn, xuất khẩu giảm…Nhiều chiến lược kinh tế, tài chính dài hạn đã được phê duyệt, Ủy ban cần đánh giá một cách cẩn trọng, kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ thông qua những báo cáo thường kỳ và nhiều báo cáo khác. Các đơn vị trong Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ cả trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ mới…

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân, tập trung vào các nội dung trọng tâm như giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm của cơ quan; Giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan;Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật; Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan. Tập thể Lãnh đạo Ủy ban và các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ quan. Lãnh đạo Ủy ban thường xuyên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với công chức, viên chức nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng để tháo gỡ những vướng mắc ngay từ đầu, có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và phù hợp với thẩm quyền được giao, không để nảy sinh thêm các vấn đề liên quan đến các cá nhân, làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. Trong năm 2022, Ban TTND Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chương trình công tác của Ban TTND được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm phân chia theo thời gian từng quý, năm…

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, phương hướng hoạt động trong năm 2023. Sau phần Ký giao ước thi đua giữa Lãnh đạo chính quyền và Lãnh đạo Công đoàn, Hội nghị đã nghe và thảo luận dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCCVC 2023 và toàn thể Hội nghị đã nhất trí 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết này.

BBT