English
27/092022
Hội thảo Biến động kinh tế thế giới và tác động đến Việt Nam

Ngày 27/9/2022, tại Ninh Bình, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức Hội thảo "Rủi ro biến động kinh tế - tài chính thế giới và tác động đến Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ các bộ, ngành có liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu như Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân...

Với nhiều học giả có uy tín, Hội thảo tập trung vào các vấn đề kinh tế thế giới nổi bật thời gian qua và tác động đến nền kinh tế trong nước, gồm các chủ đề chính:

  • Triển vọng kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam 2022-2023 (do TS Phùng Thế Đông, Ban NC&ĐPCSGS, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trình bày)
  • Đánh giá tình hình kinh tế – tài chính Việt Nam thời gian qua và giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô cho năm 2022-2023 (do PGS-TS Phạm Thế Anh, Đại học KTQD trình bày).

  • Nhận diện biến động và rủi ro kinh tế – tài chính, chính trị thế giới: tác động đến Việt Nam và khuyến nghị (do TS Phạm Hồng Tiến, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trình bày).
  • Đánh giá tình hình kinh tế Trung Quốc và tác động đến Việt Nam (do TS Phạm Sỹ Thành, chuyên gia kinh tế độc lập trình bày).
  • Một số tác động giữa kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính, khuyến nghị chính sách (do Ths Lê Thị Ngọc Tú, Ban NC&ĐP CSGS, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trình bày).
  • Nhận diện một số rủi ro thị trường tài chính Việt Nam và giải pháp điều hành thị trường tài chính cho giai đoạn 2022-2023 (do PGS-TS Vũ Sỹ Cường, Học viện Tài chính trình bày).
  •   

BBT