English
27/102021
NFSC và WB bàn về khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài

Nội dung chính của cuộc họp tập trung vào Báo cáo phân tích các vấn đề về khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài. Báo cáo đã được chuyên gia WB trình bày chi tiết.

Những nội dung chính của báo cáo gồm:

+ Đề xuất loại bỏ thực tiễn ký quỹ trước giao dịch chứng khoán

+ Đề xuất xây dựng các quy định pháp lý và phát hành Chứng chỉ Lưu ký không có Quyền biểu quyết để tăng khả năng tiếp cận của Nhà đầu tư nước ngoài với các cổ phiếu có giới hạn sở hữu nước ngoài

+ Đề xuất cho vấn đề minh bạch và công bố thông tin;

Hai bên đã tiến hành trao đổi về những nội dung chi tiết của báo cáo, ngoài ra cũng đã đề cập đến tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới cuối 2021, đầu 2022 cũng như một số khả năng hợp tác song phương.

Nguồn: Ban NC&ĐPCSGS