English
14/092022
Ủy ban làm việc với đoàn ADB

Về phía ADB, có Trưởng đoàn là Ông Emaad A. Siddiqui, Chuyên gia đầu tư trưởng, Danh mục đầu tư khu vực tư nhân (PSPM), Ban vận hành khu vực tư nhân (PSOD), Ông Doukas Doukidis, Chuyên gia Đầu tư Cấp cao, Ông Mohit Bahl, Cán bộ đầu tư liên kết, Ông Andreas Rimkus, Giám đốc, Bộ Phận Quản lý rủi ro tín dụng 1(RMCD1), Văn phòng Quản lý rủi ro (ORM), Ông Hasnain Siddiqui, Chuyên gia quản lý rủi ro trưởng, RMCD1, Ông Shoaib Khan, Chuyên gia quản lý rủi ro, RMCD1, ORM.

Trong buổi tiếp, 2 bên đã trao đổi quan điểm về triển vọng của khu vực các tổ chức tài chính (ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng), về môi trường cạnh tranh trong khu vực tổ chức tài chính, về cấu trúc khu vực ngân hàng tối ưu (các nhóm tổ chức tài chính khác nhau và vai trò của từng nhóm); về việc thực hiện Basel II và quá trình chuyển đổi sang khuôn khổ cao hơn. Đồng thời 2 bên cũng thảo luận về các giá trị hiện tại và mục tiêu chính sách đối với các chỉ số tài chính cơ bản (vốn hóa, chất lượng tài sản, tính thanh khoản, khả năng sinh lời…), về tình hình hiện tại và những thay đổi sẽ được thực hiện đối với các yêu cầu cơ bản cho các nhà đầu tư nước ngoài trong khu vực các tổ chức tài chính; các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế mới…

Hai bên cũng tiến hành đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô, thuận lợi và khó khăn  trong quản lý vĩ mô và các giải pháp chính sách cần thực hiện.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn ADB) có các buổi tiếp xúc, làm việc với ngân hàng trung ương và các tổ chức quản lý, các ngân hàng là khách hàng hiện tại và tương lai, và các tổ chức tư nhân trong và ngoài nước khác để cập nhật về diễn biến thị trường và trao đổi quan điểm về triển vọng và phát triển kinh doanh.

BBT