English
07/012020
Kết quả đánh giá lại GDP giúp Chính phủ có chính sách sát thực, hiệu quả hơn

Sáng 6/1/2019, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thống kê, một trong những điểm nổi bật của ngành năm 2019 là hoàn thành việc đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010 -2017. “Việc đánh giá lại quy mô GDP đã phản ánh bức tranh kinh tế của đất nước xác thực và rõ nét hơn… Kết quả đánh giá lại GDP giúp Chính phủ có chính sách sát thực hơn, hiệu quả hơn, từ đó người dân sẽ được hưởng lợi từ chính sách đúng”, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết.

Khẳng định số liệu thống kê là khách quan, chặt chẽ, đúng pháp luật, Thủ tướng nhấn mạnh, ngành thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ đánh giá lại quy mô GDP, bảo đảm theo thông lệ quốc tế, có cơ sở khoa học, đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế như IMF, UNDP để tính toán, đưa ra số liệu chính xác, kịp thời. Về định hướng năm 2020, ngành thống kê cần làm tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành. Thứ hai là cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nguồn: baodauthau.vn