English
17/112022
KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022 – ĐỢT 2

Hội đồng tuyển dụng công chức , Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo kết quả thị tuyển công chức năm 2022 - đợt 2.

Công nhận 07 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Thời gian hoàn thiện hồ sơ dự tuyển với thí sinh trúng tuyển là 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo trúng tuyển.

Chi tiết thông tin xin xem Thông báo.

VP-TCCB