English
08/072021
Lễ ký kết Biên bản thảo luận giữa Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc

Chiều 7/7/2021, tại trụ sở 109 Quán Thánh, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản thảo luận giữa Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) để triển khai Dự án “Nâng cao năng lực cảnh báo sớm và quản lý rủi ro cho khu vực tài chính Việt Nam”. Tham dự Lễ ký, có ông Cho Han Deog Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam và bà Cho Jung Myung, Phó Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam cùng đại diện Bộ kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và một số cơ quan khác; về phía Ủy ban có Phó Chủ tịch phụ trách Vũ Nhữ Thăng, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách cùng đại diện các đơn vị thuộc Ủy ban.

Mục tiêu của Dự án này là hỗ trợ Ủy ban cũng như các cơ quan quản lý, giám sát tài chính của Việt Nam nâng cao năng lực cảnh báo sớm và quản lý rủi ro khu vực tài chính, qua đó góp phần đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký, Phó Chủ tịch Vũ Nhữ Thăng đánh giá rất cao, coi đây là một sự kiện quan trọng đối với tiến trình phát triển của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Đây cũng là một minh chứng về quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Thay mặt Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đã trân trọng cảm ơn KOICA cũng như các chuyên gia  Hàn Quốc đã nỗ lực để Dự án có thể được ký kết, đặc biệt cảm ơn ông Cho Han Deog Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam và bà Cho Jung Myung, Phó Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam về sự đóng góp tích cực trong suốt quá trình chuẩn bị Dự án, đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự hỗ trợ KOICA và các chuyên gia Hàn Quốc, Dự án sẽ thành công tốt đẹp, góp phần giúp Ủy ban thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

BBT