English
10/022022
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022. Ban Biên tập đăng lại những nội dung chính Nghị quyết này (Nguồn: chinhphu.vn)

Phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022

Nghị quyết số 12/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022 nêu rõ, thời gian tới nền kinh tế nước ta dự báo vẫn gặp những khó khăn, thách thức từ diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19 và biến động tình hình quốc tế, khu vực; thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đề ra với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022, tạo nền tảng, động lực cho phục hồi và phát triển của cả giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động theo dõi sát diễn biến, tình hình dịch bệnh trong và sau Tết để có phương án phòng, chống dịch phù hợp. Tập trung triển khai “thần tốc, thần tốc hơn nữa” Chiến dịch tiêm chủng vaccine Mùa Xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, hiệu quả; hoàn thành việc tiêm mũi thứ 3 (mũi tăng cường) cho toàn bộ người dân thuộc diện tiêm chủng trong quý I năm 2022, đẩy nhanh hơn nữa tiêm cho trẻ em. Tập trung nâng cao năng lực điều trị, giảm các ca bệnh chuyển nặng và giảm tối đa các trường hợp tử vong do dịch COVID-19; tiếp tục tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng ngay tại cấp cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực điều trị, nâng cấp các trang thiết bị y tế ở các trung tâm điều trị lớn.

Thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm chủ động đối với mọi tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong dịp Tết. Các địa phương không ban hành các quy định phòng, chống dịch trái với hoặc cao hơn quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế.

Chủ động rà soát xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và khả năng thực hiện. Chăm lo sức khỏe, đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục. Bảo đảm tổ chức cho mọi người dân, mọi gia đình vui xuân, đón Tết an toàn, nghĩa tình, tri ân, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm với tinh thần “không để ai không có Tết”. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong dịp Tết và bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết; tích cực tổ chức triển khai Tết trồng cây tại các địa phương.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Khẩn trương rà soát phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đúng quy định, phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún, kéo dài. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với việc làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng. Chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định.

Ưu tiên nguồn lực tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính, triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo các Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan mình, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý I năm 2022.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, thị trường, cung ứng đầy đủ hàng hóa tiêu dùng cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Xây dựng các kịch bản và phương án kiểm soát lạm phát, phát triển hài hòa thương mại trong nước và xuất nhập khẩu, bảo đảm cán cân thương mại bền vững.

Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung rà soát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường; đánh giá tác động của các trường hợp có kết quả đấu giá bất thường để kịp thời có biện pháp xử lý, không để xảy ra tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tiến độ triển khai Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm đưa Dự án vận hành vào năm 2025 theo đúng Nghị quyết số 95/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung hoàn thiện, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý các vấn đề, dự án tồn đọng, kéo dài như phương án cơ cấu lại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, xử lý 7/12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ của ngành công thương.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 24/1/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, các Bộ, cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy định để trình Chính phủ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 23/TB-VPCP ngày 25/1/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai khẩn trương mua, tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023) trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 02 năm 2022.

Tiếp tục theo dõi sát sao, chủ động nắm chắc, dự báo diễn biến của dịch; tuyệt đối không chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với biến thể Omicron và các biến thể mới. Chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Triển khai khẩn trương mua, tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo Nghị quyết riêng của Chính phủ về việc này. Tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy trình, phác đồ, theo dõi y tế, chăm sóc, điều trị tại nhà đối với các trường hợp nhiễm COVID-19, các ca bệnh nhẹ, trường hợp tiếp xúc gần.

Thúc đẩy sản xuất trong nước vacine phòng COVID-19 theo tinh thần nhanh nhất về thủ tục hành chính và bảo đảm các yêu cầu về khoa học, chuyên môn. Chủ động công bố, cho phép nhập khẩu, sản xuất thuốc điều trị trong nước theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, chống đầu cơ, tiêu cực.

Giao Bộ Y tế khẩn trương xem xét, quyết định theo thẩm quyền cho phép việc lưu thông, phân phối thuốc điều trị COVID-19 theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả.

Bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, công việc khám chữa bệnh, cấp cứu các bệnh khác cho nhân dân trong dịp Tết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Tập trung triển khai việc lập, phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ.

Khẩn trương hơn nữa tổ chức thẩm định các dự án có tiêu chí dự án quan trọng quốc gia (Hội đồng thẩm định nhà nước): Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm kịp tiến độ trình cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ ba (vào tháng 5 năm 2022).

Tiếp tục rà soát, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; thúc đẩy giải ngân vốn nước ngoài.

Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động thực hiện hoặc khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp quản lý thị trường chứng khoán, góp phần minh bạch các hoạt động đầu tư trên thị trường, ngăn ngừa các hành vi trục lợi, phát triển thị trường bền vững hơn. Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán.

Khẩn trương hoàn thiện Đề án đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2022.

Tiến hành tổng kết Kế hoạch số 119/KH-BCĐ389 ngày 02/12/2021 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; trên cơ sở đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các đối tượng, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để tập trung tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể, tạo chuyển biến căn bản, rõ nét đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2022.

Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, kịp thời có các giải pháp phù hợp để tiếp tục duy trì ổn định thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối. Điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Sớm hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án cơ cấu lại, xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình kinh doanh và sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ thông tin, ngân hàng số, thanh toán số. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và chuyển đổi số.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc khẩn trương trình Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Đẩy mạnh phục hồi và phát triển sản xuất các ngành công nghiệp

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh phục hồi và phát triển sản xuất các ngành công nghiệp. Theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, có các giải pháp bảo đảm cung cầu xăng dầu trong nước. Có phương án, giải pháp cung cấp, cân đối hàng hóa thiết yếu trên thị trường trong điều kiện các nguồn cung truyền thống có thể bị suy giảm; bảo đảm ô xy cho y tế.

Phát triển mạnh thị trường trong nước gắn với thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tìm kiếm thị trường mới; tiếp tục tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trực tuyến gắn với chuyển đổi số. Tăng cường phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới, kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Tiếp tục có các giải pháp đồng bộ tăng cường quản lý xuất nhập khẩu theo đúng quy định và thông lệ quốc tế. Có các giải pháp linh hoạt, tận dụng các phương thức vận tải khác như đường biển, đường sắt để tạo thuận lợi trong xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa, nhất là đối với hàng nông sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, trình Chính phủ trong quý I năm 2022.

Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, trình Chính phủ trong quý I năm 2022; khẩn trương rà soát, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt chính sách phát triển các dự án nhà ở xã hội, bảo đảm công nhân, người lao động được tạo điều kiện mua, thuê sử dụng lâu dài; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Xem xét kỹ và chủ động quyết định nối lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, trình Chính phủ ban hành; tổ chức triển khai Dự án bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Triển khai có hiệu quả các quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực giao thông vận tải; khẩn trương phê duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành.

Xem xét kỹ và chủ động quyết định nối lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ, bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổng hợp, xây dựng Đề án thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), trình Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 thông qua trong quý II năm 2022 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàn thiện Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2022. Khẩn trương bổ sung, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi Luật Đất đai theo kế hoạch để trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV.

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 3 năm 2022.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các giải pháp phục hồi và ổn định, phát triển thị trường lao động; kết nối cung cầu, điều tiết thị trường lao động, đáp ứng đủ lao động cho các địa phương công nghiệp trọng điểm, nhất là sau Tết Nguyên đán.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ ưu đãi người có công đối với cách mạng, các chính sách bảo trợ xã hội. Rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, trợ giúp, bảo hiểm xã hội và các chính sách xã hội khác cho các đối tượng khó khăn, trẻ mồ côi, người già, lang thang, cơ nhỡ…

Thực hiện tốt các nhiệm vụ tại các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Rà soát, xây dựng và triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng tuyển sinh và đào tạo thích ứng với sự tác động của dịch bệnh. Tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

Phấn đấu mở cửa du lịch trên phạm vi toàn quốc trước ngày 30/3/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan sớm công bố lộ trình mở cửa lại hoạt động du lịch, bảo đảm tính tổng thể, liên thông, thống nhất, nhất quán với hoạt động giao thông vận tải trong mọi loại hình và an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả; phấn đấu mở cửa du lịch trên phạm vi toàn quốc trước ngày 30/3/2022, chậm nhất là ngày 30/4/2022. Theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh để có biện pháp quản lý lễ hội phù hợp với tình hình, bảo đảm an toàn.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai cơ cấu lại và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2030.

Tiếp tục phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ phục vụ phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật này trong tháng 02 năm 2022.

Phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 trong quý I năm 2022 đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và các cơ quan liên quan xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và tổ chức đánh giá thử nghiệm tại một số địa phương nhằm đo lường năng lực đổi mới sáng tạo và kết quả đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng bộ với chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam.

Khẩn trương ban hành quy định tiêu chuẩn, tiêu chí, lộ trình mở cửa trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương khẩn trương ban hành quy định tiêu chuẩn, tiêu chí, công bố lộ trình với thời gian cụ thể về việc mở cửa trường học để đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp gắn với an toàn phòng, chống dịch.

Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên ngay sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền của dân tộc. Phối hợp với Bộ Y tế chuẩn bị các phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch bệnh trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất phương án để báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hoàn thiện các quy định về nền hành chính công vụ minh bạch, liêm chính

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương: Phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo các Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý I năm 2022.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP; Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý; Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hoàn thiện các quy định về nền hành chính công vụ minh bạch, liêm chính để ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Chính phủ xem xét, thông qua theo quy định.

Hoàn thiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong tháng 03 năm 2022.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 27/1/2022 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động phòng, chống dịch.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm thể chế, cơ chế, chính sách và kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); triển khai Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua.

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Quản lý chặt chẽ biên giới gắn với phòng, chống dịch COVID-19 và mở cửa nền kinh tế

Bộ Quốc phòng theo dõi sát, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, triển khai đồng bộ các kế hoạch, hoạt động nhằm bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia. Quản lý chặt chẽ biên giới gắn với phòng, chống dịch COVID-19 và mở cửa nền kinh tế.

Bộ Công an tổ chức triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó, tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao trong quý I năm 2022, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Có các biện pháp giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh; đồng thời rà soát quy trình cấp thị thực, thủ tục xuất nhập cảnh theo hướng tạo thuận lợi gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nhằm kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ xảy ra cháy nổ; cùng Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tăng cường công tác phòng, chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện hiệu quả kết luận tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc năm 2021; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chủ động đề xuất triển khai các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao với các hình thức linh hoạt, hiệu quả. Hoàn thành các đề án, chiến lược quan trọng trong quan hệ song phương, đa phương. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế ứng phó với dịch COVID-19, góp phần phục hồi kinh tế; triển khai kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các biện pháp mở cửa kinh tế an toàn, hiệu quả trên cơ sở kinh nghiệm của các nước và thực tiễn nước ta. Xem xét, tiếp nhận vaccine hỗ trợ từ COVAX và các đối tác. Tạo thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Tiếp tục thúc đẩy các nước công nhận “hộ chiếu vaccine” của Việt Nam, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam đã có chứng nhận tiêm chủng vaccine được nhập cảnh vào các nước.

Triển khai tích cực hơn nữa Chương trình chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh triển khai tích cực hơn nữa Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số.

Đa dạng hóa các biện pháp, hình thức thông tin, truyền thông, tuyên truyền, định hướng dư luận, thông tin kịp thời, khách quan, chính xác, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tạo đồng thuận, tin tưởng của người dân, doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, biện pháp phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có vấn đề mở cửa trường học để học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh; chủ động tuyên truyền, cổ vũ không khí phấn khởi sản xuất, kinh doanh trong và ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán.

Các cơ quan thuộc Chính phủ: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đề ra, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm; kịp thời rà soát, tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập đoàn, tổng công ty phục hồi và phát triển, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra của năm 2022; nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo toàn phát triển vốn nhà nước giao. Khẩn trương hoàn thiện Chương trình tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2022.

Sau kỳ nghỉ Tết, bảo đảm tập trung xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên

Về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022.

Các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cung ứng đầy đủ hàng hóa, lương thực, sinh phẩm y tế, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm.

Trong thời gian nghỉ Tết, các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, gửi báo cáo hàng ngày theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 và văn bản số 340/VPCP-TH ngày 14/1/2022 của Văn phòng Chính phủ. Sau kỳ nghỉ Tết, bảo đảm tập trung xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, không để công việc bị gián đoạn, đình trệ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an sinh xã hội, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân về quê dịp Tết, không chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm cung ứng hàng hóa trong dịp Tết; lan tỏa những nét đẹp văn hóa trong ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Nguồn: chinhphu.vn