English
17/082021
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7.2021

Đây là phiên họp rất ý nghĩa, có tính lịch sử, bởi tổ chức sau Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV thành công rất tốt đẹp, để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Trong phiên họp, Chính phủ đã xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết phiên họp xem tại đây.88_NQ-CP_12082021-signed