English
12/102020
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.2020

Ngày 2/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020.

Ngày 2/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020. BBT xin đăng tải toàn bộ Nghị quyết phiên họp. Xem tại đây: 149_NQ-CP_10102020-signed