English
28/122018
Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số

Kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2018 với nhiều kết quả tốt đẹp, trong đó, phải kể đến mức tăng trưởng cao nhất 10 năm trở lại đây, đạt 7,08% hay lần đầu tiên sau 13 năm ngân sách có thặng dư.

GDP đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 1.

Tốc độ tăng của chỉ số IIP thấp hơn năm 2017

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 2.

Ngành chế biến chế tạo tiếp tục vai trò chủ chốt, tăng trưởng thấp hơn năm 2017 nhưng cao hơn các năm 2012 – 2016

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 3.

Ngành khai khoáng tiếp tục tăng trưởng âm, đạt -2%

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 4.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động gây chú ý khi tăng gần 50% so với năm 2017

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 5.

Đơn vị: %

Đa số doanh nghiệp ngành công nghiệp lạc quan về sản xuất kinh doanh trong quý I/2019 

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 6.
Tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm 13,9% so với năm 2017
Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 7.

Đơn vị: triệu USD

Đầu tư nước ngoài tại 38 quốc gia, vùng lãnh thổ

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 8.

Ngân sách thặng dư lần đầu tiên trong 13 năm

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 9.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 10.

Đơn vị: tỷ USD

5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 11.

Đơn vị: tỷ USD

4 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD

Những kỷ lục của kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 12.

Nguồn: ttvn.vn