English
10/122018
Nới điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Sau thời gian dài nhà đầu tư chờ đợi về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển, cuối cùng, cơ chế mới cho hoạt động của thị trường này vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Sau thời gian dài nhà đầu tư chờ đợi về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển, cuối cùng, cơ chế mới cho hoạt động của thị trường này vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Văn bản này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2019, với nhiều nội dung mới so với quy định hiện hành.

Cụ thể, thay vì phải đáp ứng điều kiện có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động như quy định hiện hành, quy định mới nới theo hướng: có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, để được phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp phát hành phải là báo cáo kiểm toán nêu ý kiến chấp nhận toàn phần. Liên quan đến nội dung này, điểm mới tại Nghị định 163/2018 là báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn