English
15/072018
Huy động thêm 4.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu 6.500 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, kết quả thu về 4.600 tỷ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu 6.500 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, kết quả thu về 4.600 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất không đổi với phiên ngày 11/7/2018 là 3,45%/năm. Phiên thầu phụ huy động được 300 tỷ đồng với lãi suất 3,45%/năm. Kỳ hạn 7 năm huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất 3,85%/năm, tăng 0,42%/năm so phiên ngày 18/4/2018. Kỳ hạn 10 năm huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất 4,46%/năm, tăng 0,03%/năm so phiên 11/7/2018. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,46%/năm.

Ngoài ra phiên đấu thầu huy động được 800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm với lãi suất 4,76%/năm, tăng 0,03%/năm so với phiên ngày 11/7/2018. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,76%/năm. Huy động được 50 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 30 năm với lãi suất trúng thầu không đổi so với phiên ngày 24/4/2018 là 5,42%/năm.

Kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu. Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 85.501 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

  Nguồn: baodauthau.vn