English
17/122018
Tăng thu hơn 14.700 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 26/11 toàn ngành thuế đã thực hiện được hơn 78.500 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, qua đó tăng thu hơn 14.700 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1.597 tỷ đồng, giảm lỗ là 25.140 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 10.207 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng cho biết, trong số các cuộc thanh tra, kiểm tra nêu trên, các đơn vị của ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 437 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, tăng 137 doanh nghiệp, bằng 146% so với cùng kỳ năm 2017. Qua thanh tra, kiểm tra, đã truy thu, truy hoàn và phạt 1.408 tỷ đồng (tăng 370 tỷ đồng so với cùng kỳ); giảm lỗ 4.211 tỷ đồng; giảm khấu trừ 34 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 6.448 tỷ đồng.

Ngoài việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, các cục thuế đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào các khoản thu ngân sách trung ương như dầu thô, khí thiên nhiên, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng. Báo cáo nhanh về tình hình hoàn thuế cho thấy, tính đến 3/12/2018, cơ quan thuế đã ban hành 18.236 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là hơn 100.111 tỷ đồng.

Trong đó, có 15.556 quyết định hoàn xuất khẩu với tổng số tiền được hoàn là hơn 75.796 tỷ đồng; 1.671 quyết định hoàn dự án đầu tư với tổng số tiền được hoàn hơn 23.136 tỷ đồng…

Nguồn: baodauthau.vn