English
28/072023
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023.

Thời gian gia hạn: từ 31/7/2023 đến ngày 14/8/2023 (thời gian nhận hồ sơ từ 08h30 đến 11h00 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc).

Phương thức và địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia số 109, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

(Thí sinh nghiên cứu các nội dung liên quan tại Thông báo số 276/TB-UBGSTCQG và Thông báo số 277/TB-UBGSTCQG ngày 30/6/2023 đã đăng tải trên Website Ủy ban).

Thông tin chi tiết xin xem tại đây TB gia hạn nộp hồ sơ dự tuyển.

UBGSTCQG