English
05/102022
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng công chức

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022 - Đợt 2.

Căn cứ Thông báo số 426/TB-UBGSTCQG ngày 05/9/2022, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo:

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2022 – Đợt 2 từ ngày 05/10/2022 đến hết ngày 03/11/2022.

Địa điểm nhận hồ sơ: Trực tiếp tại Trụ sở 109 Quán Thánh – Ba Đình – Hà Nội.

Chi tiết trong file đính kèm: Cong van 166 gia hạn nộp hồ sơ; TB-tuyển-dụng-05.9.22

VP