English
15/082023
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ và điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng công chức năm 2023

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo gia hạn nộp hồ sơ và điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng công chức năm 2023 đến hết ngày 13/9/2023.

Thời gian gia hạn từ ngày 15/8/2023 đến hết ngày 13/9/2023.

Bổ sung thêm 02 chuyên ngành: Quản lý kinh tế và Quản lý tài chính.

Điều chỉnh điều kiện về trình độ ngoại ngữ đối với vị trí tuyển dụng chuyên viên giám sát tài chính và chuyên viên tổng hợp (IELTS 6.5+ hoặc TOEIC 780+; TOEFL 577+ hoặc tương đương).

Các nội dung khác không thay đổi theo Thông báo số 276/TB-UBGSTCQG. (Điên thoại liên hệ 080.49200)

Thông tin chi tiết xin xem tại đây CV138 gia hạn tuyển dụng công chức T8 2023.

VP-HCTC