English
09/042021
Thông báo kết quả thi tuyển công chức tháng 4.2021

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo kết quả thi tuyển dụng công chức tháng 4.2021. Các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ và nộp chậm nhất ngày 23/4/2021.

Kết quả thi tuyển theo Phụ lục đính kèm Thông báo Kết quả thi tuyển công chức 4.2021