English
10/032022
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức 2022, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo kết quả tuyển dụng viên chức 2022.

Công nhận kết quả xét tuyển theo danh sách gửi kèm Thong bao 12.

BBT