English
17/112021
Thông báo một số tổ chức, cá nhân giả mạo danh nghĩa Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Qua theo dõi phương tiện thông tin đại chúng, thời gian qua có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân giả mạo danh nghĩa Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban GSTCQG) để giao dịch, cung cấp thông tin không đúng quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Ủy ban GSTCQG.

Ủy ban GSTCQG thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và tăng cường cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa Ủy ban GSTCQG để trục lợi, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chi tiết xem tại đây Thông báo t11

VP- BBT