English
15/062021
Thông báo Thanh lý tài sản

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua tài sản. Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Phòng Kế hoạch - Tài chính).

Chi tiết thông báo xem tại đây. Cong van 337

BBT