English
02/032022
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức 2022

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2022.

  • Thời gian và địa điểm: từ 09h00 ngày 10/3/2022, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nội dung: phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành

Danh sách và các yêu cầu chi tiết theo file đính kém TB xét tuyển viên chức 3.2022

VP