English
28/122023
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức, viên chức năm 2023 – đợt 2

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2023 - đợt 2 - Vòng 1.

1. Triệu tập 25 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi công chức, viên chức Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia – Đợt 2. Danh sách theo phụ lục đính kèm.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

-Khai mạc từ 8h00-9h00, ngày 05/01/2024.

-Thi vòng 1: từ 9h30-11h30 ngày 05/01/2024.

Thi vòng 2 (dự kiến): 8h30 ngày 24/01/2024 (với dự tuyển công chức) và 8h30 ngày 25/01/2024 (với dự tuyển viên chức).

Địa điểm: Phòng họp tầng 5 nhà A, Trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, số 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thông tin chi tiết, xin xem tại file Thông báo đính kèm  Thong bao 17 triệu tập thí sinh dự thi.

Văn phòng UBGSTCQG