English
26/092023
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức, viên chức năm 2023 – Vòng I

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2023 - Vòng 1.

  1. Triệu tập 16 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi công chức, viên chức Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2023. Danh sách theo file phụ lục đính kèm.
  2. Thời gian và địa điểm: 02 ngày, 11-12/10/2023 tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, số 291 ngõ 343 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm Danh sách triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức, viên chức 9.2023.1

Văn phòng