English
11/012024
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 – Đợt 2, kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) Kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 - Đợt 2.

Thành phần triệu tập: Thí sinh có kết quả thi đạt Vòng 1, đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 – đợt 2 theo Danh sách kèm theo dưới đây.

  • Thời gian:

– Đối với dự thi công chức: từ 08h30 ngày 24/01/2024.

– Đối với dự thi viên chức: từ 08h30 ngày 25/01/2024.

  • Địa điểm: Phòng họp tầng 5 nhà A, Trụ sở 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.
  • Nội dung: Phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành (30 phút).

Chi tiết thông báo và danh sách xin xem tại đây Thong bao 19.

Văn phòng UBGSTCQG