English
08/112023
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2, năm 2023

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo tuyển dụng công chức, viên chức ngạch chuyên viên đợt 2, năm 2023.

Hình thức thi tuyển, số lượng cho các vị trí tuyển dụng:

  1. Công chức: Chuyên viên về giám sát tài chính, số lượng tuyển dụng: 02 người
  2. Viên chức: Chuyên viên triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát thị trường tài chính, số lượng tuyển dụng: 05 người

Các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký, hồ sơ dự tuyển và các thông tin liên quan khác, xin mời xem bản gửi kèm Thong bao 493.

Văn phòng UBGSTCQG