English
29/012023
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 01.2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang suy giảm; Việc làm tại Mỹ tăng vượt dự báo dù mức tăng đang giảm đi, thất nghiệp giảm, dịch vụ và giá cả đều giảm nhẹ; Lạm phát ở Khu vực EURO có thể đã đạt đỉnh; Giá vàng lên cao nhất kể từ tháng 6/2022, Giá lượng thực 2022 cao nhất kể từ 1961; Fed: Thắt chặt lãi suất chưa dừng lại vì rủi ro lạm phát vẫn xu hướng đi lên; NHTW Nhật tiếp tục mua vào trái phiếu.

Trong nước, tăng trưởng kinh tế 2023 sẽ đạt 7,2% nhưng có nhiều khó khăn, thách thức; Thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030: Số dân tham gia bảo hiểm nhân thọ đến 2025 đạt 15%; đến 2030 đạt 18%; Lãi suất VND liên ngân hàng tăng ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống; Tỷ giá trung tâm tiếp tục được NHNN điều chỉnh theo xu hướng giảm; Lũy kế từ đầu năm 2023, TPCP và TP có bảo lãnh CP đã huy động được 9.000 tỷ đồng qua hình thức đấu thầu. Đây là những thông tin chính trong Thông tin KTTC tuần 01.2023.

BBT