English
16/012024
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 02.2024

WB: Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 đạt 2,4%; ILO: Dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng trong năm 2024 lên 5,2%; Mỹ: Lạm phát có diễn biến mới, thương mại hàng hóa tiếp tục suy giảm; Trung Quốc: Giảm phát 3 tháng liên tiếp, xuất khẩu có dấu hiệu hồi phục; Khu vực EURO: Thất nghiệp giảm và bán lẻ cũng giảm; FED: Xác suất Fed giảm lãi suất vào tháng tháng 3/2024 đang giảm.

Tăng trưởng kinh tế 2024: Bloomberg: Sẽ đạt 6%; World Bank: đạt 5,5%; Gói tín dụng cho nhà ở xã hội: Giải ngân được 180 tỷ/120.000 tỷ; Lãi suất VND liên ngân hàng giảm, và duy trì thấp với kỳ hạn qua đêm; Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá VND/USD tăng; Lũy kế từ đầu năm 2024, TPCP và TPCP BL đã huy động được 5.939 tỷ đồng qua hình thức đấu thầu; Thanh khoản các sàn đạt bình quân 22.205 tỷ đồng/phiên; Khối ngoại đã bán ròng trên 3 sàn hơn 649 tỷ VND trên TTCK tuần qua.

Đây là những thông tin chính trong Thông tin KTTC tuần 02.2024F.

BBT