English
28/022024
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 08.2024

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2024 ở mức vừa phải; Nợ toàn cầu lên cao kỷ lục mới 313 nghìn tỷ USD; Tình hình sản xuất, kinh doanh các nền kinh tế lớn chưa khả quan, thậm chí có phần kém hơn; FED dè dặt với việc cắt giảm lãi suất.

Trong nước, Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” gặp nhiều khó khăn; Tài sản của người dân Việt Nam sẽ tăng 125% trong vòng 10 năm tới; Tổng nợ xấu tại 28 ngân hàng là 194.994 tỷ đồng, tăng gần 41% so với đầu năm; Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn; Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá VND/USD diễn biến tăng; Lũy kế từ đầu năm 2024, TPCP và TPCP BL đã huy động được 37.429 tỷ đồng qua hình thức đấu thầu; Thanh khoản các sàn đạt bình quân 26.580 tỷ đồng/phiên, khối ngoại đã bán ròng trên 3 sàn hơn 191 tỷ VND cổ phiếu trên TTCK tuần qua.

Đây là những thông tin chính trong Thông tin KTTC tuần 08.2024F.

BBT